POSEBNO NAVODILO NAROČNIKU:

 

Podjetje KIP KOP d.o.o. s 15.03.2023 sprejema nov cenik. Cenik je dostopen v fizični obliki v vseh poslovalnicah podjetja KIP KOP d.o.o.

 


 

Javni razpis

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini


KIP KOP, d.o.o. je na javnem razpisu Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih
prek showroomov v tujini uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt »Krepitev trženja
blagovne znamke KIP KOP na tujem trgu prek showroomov«.

 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k
specifičnemu cilju »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne
naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z
internacionalizacijo«.

 

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na
tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost,
tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu kot tudi pri vključevanju v
globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom se želi povečati
stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zmanjšati morebitne cenovne
pritiske na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Kontaktirajte nas

Pišite nam, če želite izvedeti več.
KIP KOP d.o.o.
Gradac 104
8332 Gradac
Matična št.: 3712974000
Id št. za DDV: SI23825197
DIREKTOR
KOMERCIALA 1
KOMERCIALA 2
KOMERCIALA 3
PE: SEDEŽ / PROIZVODNJA

Gradac 104, 8332 Gradac
tel.: +386 / 40 / 974 470
e-mail: prodaja@kipkop.si

PE: PREDSTAVNIŠTVO LJUBLJANA

Podutiška cesta 167,
1000 Ljubljana
e-mail: ljubljana@kipkop.si

PE: UPRAVA / SKLADIŠČE

Gradac 98, 8332 Gradac
tel.: +386 / 40 / 974 470
e-mail: info@kipkop.si

Ime *
Priimek *
Naslov *
Poštna št. *
Mesto *
Email *
Telefon *
+386
Search
    Zadeva