POSEBNO NAVODILO NAROČNIKU:

 

Podjetje KIP KOP d.o.o. s 15.03.2023 sprejema nov cenik. Cenik je dostopen v fizični obliki v vseh poslovalnicah podjetja KIP KOP d.o.o.

 


 

Javni razpis

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini


KIP KOP, d.o.o. je na javnem razpisu Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih
prek showroomov v tujini uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt »Krepitev trženja
blagovne znamke KIP KOP na tujem trgu prek showroomov«.

 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k
specifičnemu cilju »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne
naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z
internacionalizacijo«.

 

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na
tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost,
tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu kot tudi pri vključevanju v
globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom se želi povečati
stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zmanjšati morebitne cenovne
pritiske na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Subheadline

Podjetje KIP KOP d.o.o. koristi kolektivni dopust v času od 1.8.24 do 18.8.24

Prodaja

VELIKA IZBIRA AVTOMATSKIH GARAŽNIH VRAT IN komponent, pogonov in avtomatik, SISTEMOV ZA OGREVANJA, sendvič plošč in kritine

AVtomatike in pogoni

PANELNE OGRAJE

OGREVANJE

AVTOMATSKA VRATA

POLIKARBONATNE
Plošče


PARKING ZAPORNICE

KRITINE

SENDVIČ PLOŠČE

Naše Storitve

Prodaja
Proizvodnja
Montaža
servis
Ime *
Priimek *
Naslov *
Poštna št. *
Mesto *
Email *
Telefon *
+386
Search
    Zadeva